ABCB1 gene polymorphisms are associated with the severity of major depressive disorder and its response to escitalopram treatment by Lin Keh-Ming, Chiu Yen-Feng, Tsai I-Ju, Chen Chia-Hui, Shen Winston W, Liu Shu Chih, Lu Shao-Chun, Liu Chia-Yih, Hsiao Mei-Chun, Tang Hwa-Sheng, Liu Shen-Ing, Chang Liang-Huey, Wu Chi-Shin, Tsou Hsiao-Hui, Tsai Ming-Hsien, Chen Chun-Yu, Wang Su-Mei, Kuo Hsiang-Wei, Hsu Ya-Ting, Liu Yu-Li in Pharmacogenetics and genomics (2011).

[PMID: 20859246] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Rx Annotations

No dosing information annotated.