Association of common variants of CYP4A11 and CYP4F2 with stroke in the Han Chinese population by Ding Hu, Cui Guanglin, Zhang Lan, Xu Yujun, Bao Xunna, Tu Yuanchao, Wu Bin, Wang Qi, Hui Rutai, Wang Wei, Dackor Ryan T, Kissling Grace E, Zeldin Darryl C, Wang Dao Wen in Pharmacogenetics and genomics (2010).

[PMID: 20130494] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Rx Annotations

No dosing information annotated.