Gain-of-function mutation of KIT ligand on melanin synthesis causes familial progressive hyperpigmentation by Wang Zhi-Qiang, Si Lizhen, Tang Quan, Lin Debao, Fu Zhangjie, Zhang Jing, Cui Bin, Zhu Yufei, Kong Xianghua, Deng Min, Xia Yu, Xu Heng, Le Weidong, Hu Landian, Kong Xiangyin in American journal of human genetics (2009).

[PMID: 19375057] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Rx Annotations

No dosing information annotated.