Genome-wide association and follow-up replication studies identified ADAMTS18 and TGFBR3 as bone mass candidate genes in different ethnic groups by Xiong Dong-Hai, Liu Xiao-Gang, Guo Yan-Fang, Tan Li-Jun, Wang Liang, Sha Bao-Yong, Tang Zi-Hui, Pan Feng, Yang Tie-Lin, Chen Xiang-Ding, Lei Shu-Feng, Yerges Laura M, Zhu Xue-Zen, Wheeler Victor W, Patrick Alan L, Bunker ClareAnn H, Guo Yan, Yan Han, Pei Yu-Fang, Zhang Yin-Pin, Levy Shawn, Papasian Christopher J, Xiao Peng, Lundberg Y Wang, Recker Robert R, Liu Yao-Zhong, Liu Yong-Jun, Zmuda Joseph M, Deng Hong-Wen in American journal of human genetics (2009).

[PMID: 19249006] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Rx Annotations

No dosing information annotated.