Genome-wide association study identifies a new breast cancer susceptibility locus at 6q25.1 by Zheng Wei, Long Jirong, Gao Yu-Tang, Li Chun, Zheng Ying, Xiang Yong-Bin, Wen Wanqing, Levy Shawn, Deming Sandra L, Haines Jonathan L, Gu Kai, Fair Alecia Malin, Cai Qiuyin, Lu Wei, Shu Xiao-Ou in Nature genetics (2009).

[PMID: 19219042] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Rx Annotations

No dosing information annotated.