Clinical pharmacogenetics and potential application in personalized medicine by Zhou Shu-Feng, Di Yuan Ming, Chan Eli, Du Yao-Min, Chow Vivian Deh-Wei, Xue Charlie Changli, Lai Xinsheng, Wang Jian-Cheng, Li Chun Guang, Tian Min, Duan Wei in Current drug metabolism (2008).

[PMID: 18855611] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Rx Annotations

No dosing information annotated.