ITPKC functional polymorphism associated with Kawasaki disease susceptibility and formation of coronary artery aneurysms by Onouchi Yoshihiro, Gunji Tomohiko, Burns Jane C, Shimizu Chisato, Newburger Jane W, Yashiro Mayumi, Nakamura Yoshikazu, Yanagawa Hiroshi, Wakui Keiko, Fukushima Yoshimitsu, Kishi Fumio, Hamamoto Kunihiro, Terai Masaru, Sato Yoshitake, Ouchi Kazunobu, Saji Tsutomu, Nariai Akiyoshi, Kaburagi Yoichi, Yoshikawa Tetsushi, Suzuki Kyoko, Tanaka Takeo, Nagai Toshiro, Cho Hideo, Fujino Akihiro, Sekine Akihiro, Nakamichi Reiichiro, Tsunoda Tatsuhiko, Kawasaki Tomisaku, Nakamura Yusuke, Hata Akira in Nature genetics (2008).

[PMID: 18084290] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Rx Annotations

No dosing information annotated.