Mutation in TRMU related to transfer RNA modification modulates the phenotypic expression of the deafness-associated mitochondrial 12S ribosomal RNA mutations by Guan Min-Xin, Yan Qingfeng, Li Xiaoming, Bykhovskaya Yelena, Gallo-Teran Jaime, Hajek Petr, Umeda Noriko, Zhao Hui, Garrido Gema, Mengesha Emebet, Suzuki Tsutomu, del Castillo Ignacio, Peters Jennifer Lynne, Li Ronghua, Qian Yaping, Wang Xinjian, Ballana Ester, Shohat Mordechai, Lu Jianxin, Estivill Xavier, Watanabe Kimitsuna, Fischel-Ghodsian Nathan in American journal of human genetics (2006).

[PMID: 16826519] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Rx Annotations

No dosing information annotated.