Genetic susceptibility to carbamazepine-induced cutaneous adverse drug reactions by Hung Shuen-Iu, Chung Wen-Hung, Jee Shiou-Hwa, Chen Wen-Chieh, Chang Yun-Ting, Lee Woan-Ruoh, Hu Shu-Ling, Wu Meng-Tse, Chen Gwo-Shing, Wong Tak-Wah, Hsiao Pa-Fan, Chen Wei-Hsuan, Shih Han-Yu, Fang Wu-Hsiang, Wei Chun-Yu, Lou Yi-Hui, Huang Yau-Li, Lin Juei-Jueng, Chen Yuan-Tsong in Pharmacogenetics and genomics (2006).

[PMID: 16538176] PubMed

Abstract

Discussed In Paper

Loading...

Variant Annotations

Sign in to see variant annotations.

Rx Annotations

No dosing information annotated.